Thứ Hai, 17 tháng 6, 2013

Viết về cha.


Cha ơi!


"Ai cũng viết bài thơ ca tụng Mẹ
Mà quên đi ngọn Núi Thái bên mình
Quên người đã góp phần không nhỏ
Vào tương lai số phận của con mình"
(ST trên internet.)

Vâng, bạn ấy viết đúng tâm trạng của mình!
Cha một đời vất vả lênh đênh
Vai áo rách cho đời con no ấm
Được chìu chuộng con chỉ yêu có mẹ
Không nhớ gì cha năm tháng ngược xuôi
Để giờ đây con khóc ngậm ngùi
Làm cha mẹ mới biết đời cay nghiệt
Nơi xa xôi cha ơi có biết
Con khóc đây giọt nước mắt muộn màng
Nhớ mẹ cha năm tháng yêu thương
Giờ cô độc trên bước đường vô tận!

Sóc Tím.