Thứ Năm, 13 tháng 12, 2012

Dọn nhà

Hôm nay Sóc Tím dọn nhà
Về nơi ở mới rất là đơn sơ
Đón chào bn với ước mơ
Một nhà sum hp cuộc cờ vui tươi

Sóc Tím
(12/12/12