Thứ Ba, 12 tháng 7, 2011

Thơ tình tím!Thơ tình tím!

Sóc Tím: Viết tặng cho T… xin lỗi anh!

………………………

Hôm qua mưa ướt áo

Cố giữ cho bài thơ

Đừng loang màu tím nhớ

Đừng làm ướt câu thơ!Chuông chiều giờ tan lễ

Nép mình bên gác chuông

Sợ mẹ nàng trông thấy

Len lén trao tình thơ!Thơ tình không hồi đáp

Tôi nhẫn nại đợi chờ

Mùa xuân nào đến vội

Áo tím nào ngẩn ngơ!Rồi một chiều áo tím

Khoác áo hồng vu qui

Chuông chiều xua nỗi nhớ

Xe hoa cuốn bụi mờ!Tôi về xem chỉ tay

Mắt ướt buồn mi cay

Con đường tình hun hút  
Người xa vời có hay!  
    
   Sóc Tím. 
                                             (12/07/2011)