Thứ Năm, 8 tháng 8, 2013

Thơ: Lời ru.

   Ảnh minh họa lấy trên Google.


LỜI RU.

Hồn em hóa đá
Gặm nỗi sầu đau
Anh hãy tựa đầu
Êm đềm trên đá
Qua rồi mùa hạ
Trời đã vào thu
Đá hát lời ru
Cho anh ngon giấc!

Sóc Tím.
(08/08/2013.)
 .