Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2013

Đêm trong ca dao.


Đêm trong ca dao.

Ca dao là một phần trong cuộc sống. Người ta dùng ca dao để hát ru nói lên tâm trạng, nỗi niềm riêng, hay than thân trách phận… Ở đây Sóc Tím chỉ tìm kiếm những câu ca dao dành cho đêm mà thôi.
      _Nỗi niềm con trai:
...Trai tơ đòi vợ khóc thầm ban đêm
Khóc rồi bị mẹ đánh thêm
Vợ đâu mà cưới nửa đêm cho mày!
       _Thiếu phụ đa tình:
  Đêm nằm vuốt bụng thở dài
Thương chồng thì ít, nhớ trai thì nhiều!
      _Vợ chồng trẻ ở chung nhà với mẹ già:
Chuột kêu chút chít trong rương
Anh đi cho khéo đụng giường mẹ hay
Mẹ hay mẹ hỏi đi đâu
Con đi lấy muối cho mèo ăn cơm!
      _ Nỗi nhớ khi xa nhau
Thức đêm mới biết đêm dài
Xa nhau mới biết một đời nhớ thương!
      _ Cũng là nỗi nhớ:
Đêm nằm ôm gối thở than
Gối ơi hỡi gối tình lang đâu rồi!
      _Bịn rịn khi chia tay:
Anh về để áo lại đây
Để khuya em đắp gió tây lạnh lùng!  
      _Thấy cảnh nhớ người
Đêm đêm ra đứng đầu đình
Bao nhiêu lá rụng thương mình bấy nhiêu!
À ơi táo rụng sân đình
Thương anh ở lại một mình nhớ em!
      _Chàng trai bịn rịn, cô gái ngại ngùng:
Quạ kêu nam đáo nữ phòng
Người dưng khác họ đem lòng nhớ thương…
Nay về thì mai ở
Bằng ngày thì mắc cỡ
Tối ở không về
Rằng a ối a ra về
Người dưng khó quên!
      _ Nỗi lòng cô gái đợi người đi xa:
Chiều chiều ra đứng bờ ao
Trông cá cá lặn, trông sao sao mờ
Buồn trông con nhện giăng tơ
Nhện ơi nhện hỡi nhện chờ mối ai
Buồn trông chênh chếch sao mai
Sao ơi sao hỡi nhớ ai sao mờ
Trông lên tưởng giải ngân hà
Mối sầu tinh đẩu đã ba năm tròn…
      _ Lời tỏ tình dễ thương:
Đêm qua tát nước đầu đình
Bỏ quên cái áo trên cành hoa sen
Em nhặt được thì cho anh xin
Hay là em để làm tin trong nhà
Áo anh sứt chỉ đường tà
Vợ anh chưa có mẹ già chưa khâu
Áo anh sứt chỉ đã lâu
Mai mượn cô ấy vào khâu cho cùng
Khâu rồi anh sẽ trả công
Ít nữa lấy chồng anh sẽ giúp cho
Giúp em một thúng xôi vò
Một con lợn béo, một vò rượu tăm
Giúp em đôi chiếu em nằm
Đôi chăn em đắp đôi tầm (?) em đeo
Giúp em quan tám tiền cheo
Quan năm tiền cưới lại đèo buồng cau!

Sóc Tím.
(15/03/2013.)

Xin mời các bạn cùng góp ca dao! 

Sưu tầm của bạn LonelyMan:

- Đôi ta như lửa mới nhen,
Như trăng mới mọc như đèn mới khêu.
- Ngồi buồn vọc nước giỡn trăng,
Nước xao trăng lặn biết rằng cùng ai.
- Sương sa lụy nhỏ dầm mình,
Đến nay mới biết là tình anh thương.
- Khuyên chàng đọc sách ngâm thơ,
Dầu hao thiếp chịu, đèn lờ thiếp khêu.
- Đêm khuya anh khảy cái tam huyền,
Huyền kêu mấy bực, dạ phiền bấy nhiêu.
- Canh một thơ thẩn vào ra,
Chờ trăng trăng lặn, chờ hoa hoa tàn,
Canh hai thắp ngọn đèn loan,
Chờ người quân tử thở than vài lời.
Canh ba đương nói đương cười,
Còn hai canh nữa một người một phương.
Canh tư cất bút thề nguyền,
Khứ lai miệng bạch cho tuyền thủy chung.
Canh năm cờ phất trống rung,
Anh gá tiếng cùng bậu chớ nghe ai. 

Cám ơn bạn nhiều nhé!