Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2013

Tập làm thơ.

Sang mùa.

Én còn chao liệng trên cao
Vàng mai nở muộn xôn xao cuối trời
Ô kìa phượng chúm môi cười
Hay mùa hè đến sớm rồi đó em!

Sóc Tím.
                                                               (22/03/2013.)