Thứ Ba, 23 tháng 7, 2013

Thơ Thiếu Nhi: Giận.


Giận!

(Tặng bé Sue.)
Đường trơn giày cũ đứt quai
Giọt buồn em khóc bên ngoài hiên mưa
Giận trời mưa hạt lưa thưa
Giận mẹ quên đón ban trưa lạnh đầy
Rồi em nhất quyết ngồi đây
Mẹ không đến đón không về nữa đâu!
Sóc Tím.
(23/07/2013.)