Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2013

Tập làm thơ.
Trưa vàng.
Ảnh minh họa lấy trên Google.


Ru con giấc ngủ hồn nhiên

Mi non khép nhẹ bình yên chợt về

Thu vàng gió hát triền đê

Tiếng ve muộn cũng góp lời ban trưa

Trời ươm nắng bỗng đổ mưa

Giật mình chim sẻ bay vào trong hiên!

Sóc Tím.

(23/08/2013.)