Thứ Ba, 12 tháng 2, 2013

Bạn đến thăm nhà.


Bạn đến thăm nhà.

   Khách đến nhà ta
      Không trà thì rượu
    Kéo nhau ra quán
   Ngồi uống cà phê
  Từng giọt rơi rơi
     Dòng đời trôi nhẹ
      Mùa xuân khe khẽ
     Rơi trên tóc xanh
              Ngày tháng trôi nhanh
           Xuân thêm tuổi mới
           Lộc vàng phơi phới
         Cho mùa mãi tươi!

Sóc Tím.
(12/02/2013.)