Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2011

Thơ tình tím.

Tình cờCó phải tình cờ khi ta gặp nhau trên phố?
Lặng lẽ cúi chào rồi vội vã quay đi!
Chớp mi cay nghe bờ môi mặn đắng,
Nhớ ngày xưa, và nhớ chuyện hôm nay!
 
Sóc Tím. 
(21/05/2011.)