Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2011

Thơ tình tím.

Thu.

Người về phố xa
Nỗi buồn ở lại
Lung linh giọt nắng
Cuối trời xôn xao
Chiếc lá đầu thu
Vàng bay ngơ ngác
Ai gom thương nhớ
Thả vào hư không!
Sóc Tím.
(11/09/2011.)

Tình thơ tím.Thu.


Người về phố xa
Nỗi buồn ở lại
Lung linh giọt nắng
Cuối trời xôn xao
Chiếc lá đầu thu
Vàng bay ngơ ngác
Ai gom thương nhớ
Thả vào hư không!
Sóc Tím.
(11/09/2011.)