Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2013

Thơ comments

Thơ comments.

Sang chơi nhà Hồng Loan, nhặt được trong bài “Thiền cùng…”, mấy câu comments vui vui, Sóc Tím đem về tải lên để chia sẻ các bạn nhé!

Sân chùa in dấu chân qua
Nụ cười để lại, lòng đà khép chăng?
(Hồng Loan.)

Quanh đi quẩn lại tần ngần
Tìm người để lại nụ xuân đâu rồi
Ta về ôm mối tương tư
Tìm trong cõi nhớ bơ vơ chút tình!
(Sóc Tím.)
Trách người sao khéo tương tư
Nhớ đâu lại nhớ người tu trong chùa!
(Hồng Loan.)
Chẳng ai tu ở cùng chùa
Khi mà chẳng thể bán mua nụ cười!
(Vũ Tuấn Anh.)

Cho nên nói để mà chơi
Đi tu, tìm được nụ cười bỏ quên!
(Hồng Loan.)