Thứ Năm, 5 tháng 2, 2015

Câu chuyện Giáo dục.

 Em có còn tuổi thơ?

Khi em làm cha mẹ

Có nhớ thời trẻ thơ

Hồn nhiên bên gối mẹ
Luôn thích được cưng chìu
Bây giờ bên con trẻ
Em nghiêm khắc già nua
Nếu đặt mình bé lại
Em có thích được yêu
Nũng nịu đòi những điều
Ôi thật là vô lý
Nghĩ đi rồi lại nghĩ
Đó mới là trẻ con
Hãy sống thật hồn nhiên
Chỉ một giờ em nhé
Thử nhập vai con trẻ
Để hiểu con thêm nhiều
Mới biết được một điều
Làm mẹ cha khó lắm...

Sóc Tím.