Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2011

Nhớ cha!

Sóc Tím: Hôm nay ngày chúa nhật thứ ba tháng sáu, Ngày của cha! Sóc Tím viết đôi dòng để nhớ về Cha xa khuất!

Nhớ cha!

Ngày xưa cha đi chân đất
Cõng con qua vùng nước sình lầy
Mấy nhịp cầu tre lúc lắc
Con sợ ngã con ôm cha thật chặt
Cha mỉm cười quên hết nhọc nhằn
Tuổi ấu thơ con nào biết những gian nan
Cha gánh hết cho mầm xanh vụt lớn
Đường đến lớp vương mồ hôi chát mặn
Hồn nhiên con nào có hiểu gì đâu
Dìu con qua những nỗi đau
Đưa con qua những gian lao cuộc đời
Ầu ơ cây cải lên trời
Bỏ con thơ dại giữa đời đắng cay
Dùng dằng chẳng muốn bước đi
Cha ơi nhớ lắm những ngày ấu thơ!

Sóc Tím. 
(19/06/2011)