Chủ Nhật, 9 tháng 5, 2010

Ca Dao.





               Ca Dao.

                                  
                        Ngày xưa mẹ hát,
                        Gió đưa,
                        Cây cải lên trời,
                         Rau răm ở lại,
                        Chịu đời đắng cay!
                        Giờ anh ra đi,
                        Chân mây xa khuất,
                        Nghe tim buốt giá,
                        Nhớ nhớ thương thương,
                        Biết tìm nơi đâu,
                        Ngày xưa yêu dấu!
                        Anh bỏ em lại,
                        Chốn cũ đìu hiu,
                        Chìm khuất bóng chiều,
                        Nhớ thương da diết.
                        Ca dao ngày đó,
                        Mẹ hát ru em,
                        Giấc ngủ bình yên,
                        Cơn mơ bé dại!
                        Bây giờ em hát,
                        Cây cải lên trời,
                        Còn em ở lại,
                        Chịu đời đắng cay!
                        Anh ở xa xôi,
                        Khuất chân trời nhớ,
                        Làm sao anh biết,
                        Em khóc một mình,
                        Thầm trách cao xanh,
                        Ghét ghen tình nhỏ.
                        Muôn trùng cách trở,
                        Em vẫn nhớ thương,
                        Về lại người ơi!
                        Đừng xa em nữa!
                                     Sóc Tím.
                                          (05/2010)