Thứ Hai, 14 tháng 1, 2013

Thơ tình tím.
Tình cờ!

Lang thang trên phố tình cờ
  Lướt qua nhà "ấy" thẫn thờ vài giây
Cây phượng già vẫn đứng ngây
Người ôm đàn đã xa rời ngày thơ!

Sóc Tím.
(14/01/2013.)