Thứ Tư, 27 tháng 3, 2013

Tập làm thơ.

Đi!

Đi về phía không anh
Chân buồn không muốn bước
Đi về phía có anh
Đời rẽ lối thiên đường!

Sóc Tím.