Thứ Sáu, 24 tháng 3, 2017

Thơ: Trôi.

Mây trôi về phía mặt trời
Tôi trôi nổi giữa cuộc đời hắt hiu
Cuốn theo cánh gió liu xiu
Đành thôi lỗi hẹn những chiều bên nhau!

Hiển thị thê

Thơ: Trôi.
Mây trôi về phía mặt trời
Tôi trôi nổi giữa cuộc đời hắt hiu
Cuốn theo cánh gió liu xiu
Đành thôi lỗi hẹn thương yêu ngày nào!

Sóc Tím.

Hiển thị thêm