Thứ Ba, 15 tháng 5, 2012

Thơ viết cho Mẹ!Ca dao Mẹ.


Ảnh minh họa lấy từ Google.
"Biển đời bão tố gian nan
Mẹ là bến đổ bình yên con về!" (ST)
Tình yêu mẹ như đất trời
Vươn tay che chở một đời các con
Gánh cực mà đổ trên non
Cực còn theo mẹ dẫm mòn gót chân
Dù xa con mẹ vẫn gần
Lời ru man mác ngoài sân gió lùa!
Sóc Tím.
                                                                 15/05/2012