Thứ Ba, 20 tháng 11, 2012

Thầy em!

Thầy em

Hình ảnh quê nghèo lấy trên Google!
Thầy em!
 Thầy em vầng trán thanh cao
Mang con chữ bé đi vào đồng sâu
Cho em ngày tháng ngọt ngào
Cùng ê a hát xôn xao mái trường
Bờ xanh mùa lũ mưa tuôn
Học trò bì bõm trên đường xa xôi
Thầy không quản ngại mưa rơi
Tháng ngày đến lớp mồ hôi đổ dài
Cho em khôn lớn nên người!
Công Cha Mẹ nghĩa Cô Thầy không quên!
Sóc Tím
(20/11/2012.)