Thứ Tư, 1 tháng 5, 2013

Thơ tình tím.
Níu!
Cho tôi tìm lại cơn mơ
Tháng ngày xưa ấy bây giờ vắng im
Tìm trong góc nhỏ trái tim
Ngọt ngào trìu mến êm đềm đã xa
Níu thời gian tóc sương pha
Vùng vằng trăng úa, ừ ta mất người!
Sóc Tím.
                                                          (01/05/2013.)