Thứ Tư, 14 tháng 12, 2011

Thơ tình tím.


Tình thơ giã từ.
Thôi em hãy về
Đừng buồn đừng khóc nhé
Một đời ta chừng có mấy ngày vui
Hết mùa thu vàng lá  cuối chân trời
Chút nắng lóe ỡm ờ vừa chợt tắt!
Sóc Tím.
(14/12/2011)