Thứ Hai, 28 tháng 3, 2016

Thơ Sóc Tím.
Không tên.

Vói tay tìm hái trăng sao
Trời đêm man mác nơi nào cho tôi
Hỏi trăng, trăng cứ thở dài
Hỏi mây, mây mãi còn bay mịt mù!